U bent hier: Home / Informatie / Organisatie en samenstelling van het OCMW

Organisatie en samenstelling van het OCMW

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het OCMW wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn, waarvan de leden, na elke Gemeenteraad verkozen worden.  Om de 6 jaar wordt er dus een nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn verkozen. 

 

In Elsene telt de Raad 13 leden :

Meneer Hassan CHEGDANI

OCMW-Voorzitter (PS)

Mevrouw Anne HERSCOVICI

OCMW-Raadslid (Ecolo)

Meneer Geoffrey ROUCOURT

OCMW-Raadslid (Ecolo)

Meneer Laurent BONFOND

OCMW-Raadslid (MR)

Meneer Joris WAGEMAKERS

OCMW-Raadslid (sp.A)

Meneer Yannick PIQUET

OCMW-Raadslid (PS)

Mevrouw Lucie ROUSSELLE

OCMW-Raadslid (MR)

Meneer Pierre BRASSINNE

OCMW-Raadslid (MR)

Meneer Jacques de JONGHE d’ARDOYE d’ERP

OCMW-Raadslid (MR)

Mevrouw Marie FRENAY

OCMW-Raadslid (Ecolo)

Mevrouw Jacqueline DELAPIERRE

OCMW-Raadslid (CdH)

Meneer François TIHON

OCMW-Raadslid (Ecolo)

Mevrouw Ana RODRIGUEZ MARIN

OCMW-Raadslid (Ecolo)

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kan verschillende bijzondere comités oprichten zoals bijvoorbeeld het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst dat beslist over de toekenning van het leefloon en van sociale hulp.

 

De Voorzitter: Meneer CHEGDANI Hassan

De Voorzitter wordt verkozen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De Voorzitter leidt het OCMW en is belast met de uitvoering van de beslissingen.
Hij kan, in dringende gevallen,  binnen het wettelijk kader en mits inachtneming van het huishoudelijk reglement, tot de toekenning van hulp beslissen.  Zijn beslissing zal hij evenwel moeten onderwerpen aan de bekrachtiging door het eerstvolgende Bijzonder Comité voor Maatschappelijk Welzijn. 

Steenweg op Boondael, 92

1050 Elsene

hassan.chegdani@cpasixelles.brussels

 

Tijdelijk Secretaris-generaal: Meneer Emmanuel Corra 

Elk OCMW heeft een Secretaris die zijn taak onder het gezag van de Voorzitter uitoefent.  Hij leidt de administratie en is het hoofd van het personeel.  Hij ziet erop toe dat de beslissingen die het OCMW neemt overeenstemmen met de wet.

Steenweg op Boondael, 92

1050 Elsene

emmnuel.corra@cpasixelles.brussels

 

De financieel Directeur

Elk OCMW heeft een financieel Directeur die zijn taak onder het gezag van de Voorzitter uitoefent.  Hij int de ontvangsten en voert de betalingen van het OCMW uit.

Steenweg op Boondael, 92

1050 Elsene

Zowel de Secretaris-generaal als de financieel Directeur werken onder het gezag van de Voorzitter.

 

Het Bijzonder Comité Van de Burgerparticipatie

Het OCMW van Elsene heeft een Bijzonder Comité Van de Burgerparticipatie (BCB).

Deze BCB is een forum voor informatie, gezinning en discussie inzake verschillende aspecten (sociale, economische, culturele, ..) die in verband staan met de politiek van armoedebestrijding in Elsene.

Door haar raadgevingen en voorstellen draagt de Comité bij tot de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening vanwege het OCMW.

De BCB bestaat uit:

  • Vertegenwoordigers van mensen die een beroep doen op het OCMW, leefloontrekkers of genieters van sociale hulpverlening

  • Vertegenwoordigers vande sociale coördinatie van Elsene:

  • Vertegenwoordigers van verenigingen die zich actief inzetten in de strijd tegen sociale ongelijkheid en armoede:

  • De leden van het Bijzonder Comité van de Burgerparticipatie

Het bijzonder Comité van de Burgerparticipatie bestaat uit:

 
Meneer Hassan CHEGDANI

Voorzitter van het OCMW (PS)

Meneer Joris WAGEMAKERS

OCMW-Raadslid (sp.A)

Mevrouw Ana RODRIGUEZ MARIN

OCMW-Raadslid (Ecolo)

Meneer Geoffrey ROUCOURT

OCMW-Raadslid (Ecolo)

Mevrouw Lucie ROUSSELLE

OCMW-Raadslid (MR)

Plaatsvervangers:

Meneer Yannick PIQUET

OCMW-Raadslid (PS)

Mevrouw Anne HERSCOVICI

OCMW-Raadslid (Ecolo)

Mevrouw Marie FRENAY

OCMW-Raadslid (Ecolo)

Meneer Jacques de JONGHE d’ARDOYE d’ERP

OCMW-Raadslid (MR)

Mevrouw Jacqueline DELAPIERRE

OCMW-Raadslid (CdH)

Meneer François TIHON

OCMW-Raadslid (Ecolo)

Meneer Laurent BONFOND

OCMW-Raadslid (MR)