U bent hier: Home / FAQ / Wat houdt een medische kaart in en wat zijn de voordelen?

Wat houdt een medische kaart in en wat zijn de voordelen?

Deze kaart biedt u de mogelijkheid om u te laten verzorgen door een huisarts in uw buurt die door het OCMW erkend is.  De lijst van door het OCMW erkende artsen ligt ter inzage aan loket 1 of is verkrijgbaar bij uw maatschappelijk werker. 

Met deze kaart kan u ook voor geneeskundig onderzoek terecht in volgende ziekenhuizen: Ziekenhuis van Elsene en Etterbeek, Baron Lambert, Molière Longchamps en Bracops.  De maatschappelijk werker van deze dienst zal uw aanvraag onderzoeken.

Indien u opgenomen moet worden in een ziekenhuis, dan dient u eerst bij de dienst voor ziekenhuiskosten langs te lopen.  Deze dienst zal u een zogenaamde "betalingsverbintenis" overhandigen waardoor u zich kosteloos kan laten verzorgen in volgende ziekenhuisinstellingen van de Irisgroep: Ziekenhuis Elsene en Etterbeek, Baron Lambert, Molière Longchamps, Bracops, Sint-Pieter, Bordet, Brugmann, het Kinderziekenhuis en Paul Brien.

Bij wijze van uitzondering kan deze dienst betalingsverbintenissen aangaan voor raadplegingen of opnames in ziekenhuizen die geen deel uitmaken van de Irisgroep zoals bijvoorbeeld Sint-Lucas of Erasmus.

Het is erg belangrijk dat u recht hebt op tussenkomsten van het  ziekenfonds. D.m.v. de controle van uw SIS-kaart zal uw maatschappelijk werker of de beambte van loket 4 (mutualiteiten) nagaan of u in orde bent met uw ziekenfondsbijdragen.

Sommige geneesmiddelen kunnen gedeeltelijk terugbetaald worden als ze voorgeschreven werden door een erkend geneesheer of als ze aangekocht werden in een apotheek van Elsene.

Illegalen die zich in een noodsituatie bevinden hebben recht op noodzakelijke dringende hulp.