U bent hier: Home / Informatie

Wat is een OCMW?

Volgens artikel 1 van de organieke wet op de OCMW's "heeft elke persoon recht op maatschappelijke dienstverlening.  Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid". 
 

Het Openbare Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) werden opgericht om sociale hulp te bieden binnen de voorwaarden die in de wet vervat liggen. In elke gemeente is er een OCMW. 

Het OCMW is een openbare dienst. Drie belangrijke wetten zijn bepalend voor de opdrachten en werking ervan:

  • De wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van steun verleend door een OCMW
  • De organieke wet van 8 juli 1976
  • De wet van 26 mei 2002 aangaande het recht op maatschappelijke integratie
 

Hoe kan het OCMW

u helpen?

Organisatie en samenstelling

van het OCMW

De Diensten van het

OCMW van Elsene