U bent hier: Home / Informaties / Organisatie en samenstelling van het OCMW

Organisatie en samenstelling van het OCMW

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het OCMW wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn, waarvan de leden, na elke Gemeenteraad verkozen worden.  Om de 6 jaar wordt er dus een nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn verkozen. 

 

In Elsene telt de Raad 13 leden :

 
Meneer BACK Alain
OCMW-Voorzitter (DéFI)
 
Meneer BRUNELLI Philippe
OCMW-Raadslid (onafhankelijk)
 
Mevrouw HERSCOVICI Anne
OCMW-Raadslid (ECOLO)
 
Meneer VANDERLINDEN Pierre
OCMW-Raadslid (MR)
 
Meneer CHEGDANI Hassan
OCMW-Raadslid (PS)
 
Mevrouw WAUTIER Dominique
OCMW-Raadslid (ECOLO)
 
Meneer GONZALEZ Miguel
OCMW-Raadslid (ECOLO)
 
Mevrouw MOULIA Julie
OCMW-Raadslid (MR)
 
Mevrouw JANSSENS Amélie
OCMW-Raadslid (CDH)
 
Mevrouw TRAN Thuc-Nhi
OCMW-Raadslid (MR)
 
Mevrouw LIBERT Valérie
OCMW-Raadslid (OpenVLD)
 
Meneer COLLIGNON Simon
OCMW-Raadslid (PS)
 
Mevrouw VAN STEENE Sophie
OCMW-Secretaris
 
Meneer VERSTAPPEN William
OCMW-Raadslid (MR)
 

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kan verschillende bijzondere comités oprichten zoals bijvoorbeeld het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst dat beslist over de toekenning van het leefloon en van sociale hulp.

 

De Voorzitter

De Voorzitter wordt verkozen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De Voorzitter leidt het OCMW en is belast met de uitvoering van de beslissingen.
Hij kan, in dringende gevallen,  binnen het wettelijk kader en mits inachtneming van het huishoudelijk reglement, tot de toekenning van hulp beslissen.  Zijn beslissing zal hij evenwel moeten onderwerpen aan de bekrachtiging door het eerstvolgende Bijzonder Comité voor Maatschappelijk Welzijn. 

Meneer BACK Alain

Steenweg op Boondael, 92

1050 Elsene

alain.back@cpasxl.irisnet.be

 

De Secretaris

Elk OCMW heeft een Secretaris die zijn taak onder het gezag van de Voorzitter uitoefent.  Hij leidt de administratie en is het hoofd van het personeel.  Hij ziet erop toe dat de beslissingen die het OCMW neemt overeenstemmen met de wet.

Mevrouw VAN STEENE Sophie  

Steenweg op Boondael, 92

1050 Elsene

sophie.vansteene@ocmwel.irisnet.be

 

De Ontvanger

Elk OCMW heeft een ontvanger die zijn taak onder het gezag van de Voorzitter uitoefent.  Hij int de ontvangsten en voert de betalingen van het OCMW uit.

Steenweg op Boondael, 92

1050 Elsene

Zowel de Secretaris als de Ontvanger werken onder het gezag van de Voorzitter.

 

De Adviescommissie voor maatschappelijk Welzijn

Het OCMW van Elsene heeft een Adviescommissie voor Maatschappelijk Welzijn opgericht.

Deze ACMW is een forum voor informatie, gezinning en discussie inzake verschillende aspecten (sociale, economische, culturele, ..) die in verband staan met de politiek van armoedebestrijding in Elsene.

Door haar raadgevingen en voorstellen draagt de Adviescommissie voor Maatschappelijk Welzijn bij tot de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening vanwege het OCMW.

De ACMW bestaat uit:

a) vertegenwoordigers van mensen die een beroep doen op het OCMW, leefloontrekkers of genieters van sociale hulpverlening

b) vertegenwoordigers vande sociale coördinatie van Elsene:

c) vertegenwoordigers van verenigingen die zich actief inzetten in de strijd tegen sociale ongelijkheid en armoede:

d) de leden van het Bijzonder  Comité van de Adviescommissie voor Maatschappelijk Welzijn

Het bijzonder Comité van de Adviescommissie voor maatschappelijk Welzijn bestaat uit:

 •  Meneer Alain BACK, OCMW voorzitter
 •  Mevrouw Anne HERSCOVICI, OCMW raadslid
 •  Meneer Pierre VANDERLINDEN, OCMW raadslid
 •  Meneer Hassan CHEGDANI, OCMW raadslid
 •  Mevrouw Valérie LIBERT, OCMW raadslid
 •  Mevrouw Sophie VAN STEENE, OCMW secretaris
 •  Meneer Michel ROUSSEAU, Sociale Coordinatie

Vervangers :

 • Mevrouw Dominique WAUTIER, OCMW raadslid
 • Mevrouw Thuc-Nhi TRAN, OCMW raadslid
 • Meneer Simon COLLIGNON, OCMW raadslid
 • Mevrouw Julie MOULIA, OCMW raadslid
 • Mevrouw Amélie JANSSENS, OCMW raadslid