U bent hier: Home / FAQ / Wat houdt maatschappelijke integratie in?

Wat houdt maatschappelijke integratie in?

Sinds 1 oktober 2002 heeft men het niet meer over het recht op het bestaansminimum, maar over het recht op maatschappelijke integratie.
Het recht op maatschappelijke integratie neemt een concrete vorm aan in een baan, een persoonlijk project voor maatschappelijke integratie (in de vorm van een contract) of in de toekenning van het leefloon.

Om te kunnen genieten van het recht op maatschappelijke integratie moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Nationaliteit:
  Belg zijn of staatloos zijn of erkend vluchteling zijn of vreemdeling die is ingeschreven in het bevolkingsregister (met andere woorden in België gevestigd zijn).
 2. Leeftijd:
  meerderjarig zijn, of minderjarig zijn maar ontvoogd door het huwelijk, of ongehuwd minderjarig zijn met één of meer kinderen ten laste, of minderjarig en zwanger zijn.
 3. Woonplaats:
  op gebruikelijke, permanente en legale wijze in België wonen.
 4. Onvoldoende bestaansmiddelen:
  niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken. De aanvrager mag geen aanspraak maken op voldoende bestaansmiddelen en mag niet in staat zijn om door zijn persoonlijke inspanningen of op een andere manier aan voldoende bestaansmiddelen te komen. Het OCMW berekent de bestaansmiddelen van de betrokken persoon overeenkomstig met de reglementering. In bepaalde gevallen wordt er rekening gehouden met de bestaansmiddelen van de personen waarmee de betrokken persoon samenwoont.
 5. Bereidheid tot werken:
  de aanvrager moet bewijzen dat hij bereid is om te werken, tenzij hij omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan gaan werken. Een uitzondering wordt gemaakt voor jongeren onder de 25 jaar: als ze een persoonlijk contract voor maatschappelijke integratie aangaan, beantwoorden ze aan de voorwaarde. Dat contract kan betrekking hebben op een baan, een opleiding, studies...
 6. Uitputting van het recht op sociale voorzieningen:
  rechten doen gelden op de voorzieningen waarvan de betrokken persoon kan genieten krachtens de sociale wetgeving (bijv.: pensioen, werklozensteun).
 7. Uitputting van het recht op kosten van levensonderhoud:
  in dat geval kan het  OCMW de aanvrager ertoe verplichten zijn rechten te doen gelden ten aanzien van onderhoudsplichtigen (echtgenoot/echtgenote, ex-echtgenoot/echtgenote, ouders, kinderen).